Unia Europejska

Produkty

Oświetlenie do biura

Oświetlenie do biura

Lampy przeznaczone do oświetlania biur, budynków użyteczności publicznej, oraz sklepów mało powierzchniowych.

Oświetlenie magazynowe/ komercyjne

Oświetlenie magazynowe/ komercyjne

Lampy przeznaczone do oświetlania powierzchni magazynowych i produkcyjnych, sklepów wielko- i mało-powierzchniowych, budynków użyteczności publicznej.

Oświetlenie roślinne

Oświetlenie roślinne

Lampy przeznaczone do dodatkowego oświetlenia upraw roślinnych (szklarniowych) wydłużające ich okres wegetacyjny.

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne

Lampy przeznaczone do oświetlania terenów zewnętrznych wokół budynków (parkingi, składy, podjazdy, place manewrowe).

Oświetlenia uliczne

Oświetlenia uliczne

Lampy przeznaczone do oświetlania ulic, chodników i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Oświetlenia specjalne

Oświetlenia specjalne

Lampy specjalnego przeznaczenia lub konstrukcje nietypowe pod wytyczne klienta.

Fundusze Europejskie